TRANSFORMATION

At arbejde med fredede og bevaringsværdige bygninger er en kompleks opgave, der kræver indsigt og indlevelse i historiske byggeskikke, håndværk og materialer sammenholdt med en forståelse for bygherrens behov og ønsker.

LINJEN A/S har gennem årene opbygget en stor erfaring indenfor fredede bygninger og kulturejendomme. Vi arbejder med at fremhæve kvaliteterne i det eksisterende og skabe et nutidigt samspil med spændende nye funktioner og designs. Vi har gennem en lang række sager samarbejdet med Slots- og Kulturstyrelsen og har således et godt kendskab til de kriterier og krav, der stilles til forskellige løsninger. Det giver os en styrke, når vi implementerer nye funktioner i gamle værdifulde bygninger.

Tilbage til nyhedslisten