PRAKTIKPLADSER

LINJEN A/S Arkitekter MAA tilbyder praktikpladser både forår og efterår til elever fra VIA og Arkitektskolen.

————————————————————————————————————-

ANSØGNINGER:

Ansøgninger om praktikplads sendes til job@linjen.dk, eller kontakt Simon Christophersen på tlf. 40 44 20 06.

Anfør venligst ”ansøgning om praktikplads” i emnefeltet.

For studerende med transportudgifter er vi åbne for kompensation.

Status praktikpladser:

Forår 2024: Besat

Efterår 2024: Åben

Forår 2025: Åben

————————————————————————————————————-

Unsolicited applications:

Applications for practical placement and internship, please send an e-mail to job@linjen.dk

We will answer your application as soon as possible.

Currently:

Spring 2024: No vacancies

Fall 2024: Open

Spring 2025: Open

Internships: No vacancies.

We only offer internship over the summer or Christmas holidays to the students we already know from practical placement.

————————————————————————————————————-