neg_maaside


KONTAKT


LINJEN A/S
Arkitekter MAA
Allegade 45 | DK-8700 Horsens

Tlf. +45 75 62 64 55
E-mail: info@linjen.dk

 
Mia Rahbek Andersen
Mia Rahbek Andersen
Restaureringsarkitekt MAA, Partner
Simon Christophersen
Simon Christophersen
Bygningskonstruktør, Partner
Jens Ole Laursen
Jens Ole Laursen
Arkitekt MAA, Partner,Direktør
Thomas Nørgård
Thomas Nørgård
Bygningskonstruktør
Monika Heckova
Monika Heckova
Bygningskonstruktør
Carsten Kronborg Hald Olesen
Carsten Kronborg Hald Olesen
Restaureringsarkitekt MAA
Carsten Lyster Daugaard
Carsten Lyster Daugaard
Bygningskonstruktør
Mette Mouritsen
Mette Mouritsen
PQ- og økonomiansvarlig
Benjamin Holmskov
Benjamin Holmskov
Bygningskonstruktør
Thomas Kærsgaard Frost
Thomas Kærsgaard Frost
Bygningskonstruktør
Mogens Svenning
Mogens Svenning
Restaureringsarkitekt MAA
Jeppe Warberg Asmussen
Jeppe Warberg Asmussen
Bygningskonstruktør
Nikolaj Høyen Gudiksen
Nikolaj Høyen Gudiksen
Bygningskonstruktørstuderende
Christian Arnth Nielsen
Christian Arnth Nielsen
Bygningskonstruktørstuderende
Tina Lindquist Pedersen
Tina Lindquist Pedersen
Kontor -og arkivassistent
Klaus Andersen
Klaus Andersen
Arkitekt