Projektledelse

LINJEN A/S Arkitekter MAA udfører byggeledelse i alle typer projekter.

Projektlederens opgave er at sikre, at bygherrens projekt leveres til tiden, til aftalt økonomi og i optimal kvalitet. LINJEN A/S Arkitekter MAA kan sikre en professionel tilgang, stor erfaring og indsigt i byggeriets tekniske og juridiske forhold samt en fast styring af byggeriet.

Med vores byggeledere får man en byggeproces baseret på gennemprøvede metoder for styring af samarbejde, økonomi, kvalitet, tid og risiko.

Byggeledelse består typisk af følgende ydelser: Tid-, kvalitets- og økonomistyring, herunder dokumentation Udarbejdelse af byggepladsplan  Koordinering af aktiviteter på byggepladsen  Etablering af Plan for sikkerhed og sundhed

Koordinering af det samlede fagtilsyn  Afholdelse af projektgennemgangsmøder med entreprenører og rådgivere  Afholdelse af byggemøder, herunder referater

Rapportering til bygherren om byggeriets tids- og økonomimæssige forløb  Kontakt til myndigheder i forbindelse med byggepladsens funktioner  Koordinering af drifts- og vedligeholdelsesvejledninger udarbejdet af leverandører og entreprenører  Afholdelse af afleveringsforretning

Afholdelse af 1-års eftersyn

Tilbage til nyhedslisten