KVALITETSSIKRING

Med det hovedsigte at modvirke svigt i byggerier, udfører LINJEN A/S kvalitetssikring på grundlag af byggestyrelsens ”Cirkulære om kvalitetssikring af byggearbejder”.

I det øjeblik rådgiverne til en given opgave er valgt, skal kvalitetssikring følges af rådgiverne i deres forhold til bygherren samt i det videre forløb i forholdet til entreprenørerne.

Det er kvalitetssikringens formål at sikre et byggeri af høj kvalitet under ledelse af rådgivernes kvalitetsstyring.

Vores kvalitetssikrings-system har vi anvendt i over 20 år og det udvikles kontinuerligt og justeres i takt med nye tiltag og strømninger, primært indenfor it-verdenen. Der opstår konstant nye muligheder, hvor kvalitetssikrings-systemet ligeledes undervejs må justeres, og hvor visse tidligere nødvendige teknikker efterhånden helt kan undværes. Et eksempel herpå er indførelse af Bdoc beskrivelsesværktøjer, som firmaet har anvendt i en årrække.

Bdoc er et beskrivelsesværktøj, udviklet til på en struktureret måde at håndtere tilbudslister samt arbejds- og bygningsdels-beskrivelser efter principperne i bips B100 og bips B1.000. Med Bdoc har man et standardiseret layout med god håndtering af bygningsdels-beskrivelser og automatisk strukturering.

Bdoc hjælper med at holde styr på hvilke arbejder, de forskellige entrepriser består af, samt hvilke bygningsdele der indgår i de enkelte arbejder. Flyttes en bygningsdel fra et arbejde til et andet, sørger Bdoc for, at dette er koordineret på tilbudslister, indholdsfortegnelser, henvisninger i arbejdsbeskrivelser med videre – kort sagt alle steder hvor der er refereret til bygningsdelen. Dette medfører automatisk en høj kvalitetssikring.

Tilbage til nyhedslisten