Bygherrerådgivning

LINJEN A/S Arkitekter MAA udfører bygherrerådgivning for såvel private som offentlige kunder, hvor vi med vores kreativitet, viden og engagement er bygherrens sparringspartner, for opnåelse af den bedst mulige helhedskvalitet, hvad angår funktion, æstetik, indeklima, drift og vedligehold samt økonomi.
Vi inddrager, via vores eksterne netværk, alle nødvendige faglige kompetencer inden for alle byggeriets fagområder.

 

LINJEN´s bygherrerådgivning er ikke en standardydelse. Ydelserne vil i hvert enkelt tilfælde blive tilpasset bygherrens ønsker og behov efter forudgående analyse af projektets omfang og behov, således at opgaven kan løses effektivt til den aftalte kvalitet og med minimale omkostninger.

Grundlaget for en sags fremmende dialog er et godt tegningsmateriale i form gode og oplysende skitser samt 3D tegninger af projektet. Vi udfører i stort set alle vores projekter en indledende visualisering for at sikre vores bygherrer fuld forståelse og accept af det kommende byggeri.

Tilbage til nyhedslisten