BÆREDYGTIGHED

LINJEN A/S Arkitekter MAA har gennem årene fået stor erfaring ved vurdering af miljørigtigt materialevalg til såvel nybyggeri som renoveringsopgaver.

Det er arkitektfirmaets formål at udføre byggerier i en høj kvalitet med de bedst mulige materialevalg indenfor den økonomiske ramme.

Dette kræver en konstant bevågenhed overfor nye muligheder, og at man hele tiden holder sig orienteret om nye byggematerialer og mulige alternativer.

Vores foretrukne materialevalg er klart de naturlige produkter som sten og træ, som opfylder såvel de miljømæssige som de æstetiske krav til et byggeri af høj kvalitet.

 

Det er dog ofte i høj grad bygherrens ønske om deltagelse i miljørigtig projektering og materialevalg, der er afgørende for byggeriets udformning. Ofte synes den miljørigtige projektering dyrere end den „traditionelle“ projektering, og der vil i mange sammenhænge søges kompromiser af økonomiske hensyn. Derfor er arkitektens vurdering af stor vigtighed, når materialerne skal udvælges og rådgivningen skal være god og brugbar i beslutningsprocessen.

Som arkitekt drejer det sig om at påvise, at miljørigtig projektering betaler sig med henblik på at skabe såvel god arkitektur som totaløkonomi.

Tilbage til nyhedslisten