Sep. 2020 – Indvielse – Gudsageren i Christiansfeld

GUDSAGEREN I CHRISTIANSFELD

LINJEN A/S deltog d. 2. september 2020 i markeringen af afslutningen på renoveringen af Gudsageren i Christiansfeld.
Renoveringen har bl.a. omfattet en udskiftning af de mere end 200 år gamle, sygdomsramte lindetræer med nye lindetræer, stierne er omlagt med nyt slotsgrus og kirkegårdens pavillon og portal er blevet istandsat.

LINJEN A/S har forestået såvel projektering som byggeledelse ved istandsættelsesarbejdet af pavillon og portal, der sammen med hele kirkegårdsanlægget er fredet.

Arbejdet har bl.a. bestået i ny farvesætning på både pavillon og portal med udgangspunkt i farvearkæologiske undersøgelser.
Rådskadet træ er blevet udskiftet/udluset med nyt træ, og pavillonen er flyttet længere frem i kirkegårdens hovedakse, således den er blevet mere synlig foran kirkegårdens randbeplantning.

Se billeder

  

Tilbage til nyhedslisten