VIA UC Horsens

Bygherre: VIA UC
Adresse: Chr. M. Østergaards Vej m.fl., Horsens
Udført: 2002 – 2005
Samlet byggeregnskab: over 100 mio. kr.
Rådgivning: Bygherrerådgivning, arkitektprojektering, tilsyn

 

Arbejdet for VIA omfatter:

En omfattende udviklingsplan omkring de fremtidige perspektiver ved en sammenlægning af Ingeniørhøjskolen, byggeteknisk højskole samt øvrige tekniske skoler i Horsens, samlet kaldet VIA University.

I den forbindelse har vi bl.a. projekteret mellembygninger, en ny undervisningsfløj samt en centerbygning til ingeniørskolen Chr. M. Østergårds Vej.

Derudover har vi for VIA arbejdet med:

Ombygning af Slotsgade 11

Ombygning af kælder på Chr. M Østergårds Vej 4

Helhedsplan for Teknisk Skole på Vejlevej

Forslag til nybyggeri i Slotsgade m.fl.

Arbejdet for VIA er blevet udført over en årrække, hvor vi i høj udstrækning i samarbejde med bygherren arbejder med behovsanalyse og udviklingsplaner for at opnå en optimal samlet løsning.