Torvet 24 i Horsens

Torvet 24 i Horsens er tegnet af Kgl. Bygningsinspektør Viggo Norn i 1909-1910 og er en af de fine bygninger hvoraf Norn har tegnet flere der omkranser Torvet i Horsens.
Linjen A/S Arkitekter MAA og entreprenørfirmaet Torntoft & Mortensen A/S står for istandsættelsen af den flotte gamle bygningen
Bygningen gennemgår en større renovering hvor flere lejligheder renoveres og i det ubrugte tagrum etableres der en ny lejlighed. Derudover udskiftes taget og der opføres et elevatortårn der betjener alle lejlighederne i ejendommen.