Øster NyKirke – nyt maskinhus og materialeplads

Bygherre:
Øster Nykirkes sogns menighedsråd
Totalrådgivning: Linjen A/S Arkitekter MAA

Fakta:
Projektets omfang: 60 m2
Budget: 1,2 mio. kr.
Udførelsesperiode: apr 2015 – okt 2016

Grundet pladsmangel og meget dårlige deponeringsforhold havde menighedsrådet
et ønske om et nyt maskinhus og en ny materialeplads med god tilgængelighed.
Redskabshuset er et beskedent hus med træbeklædte facader og tagpaptag, delvist
bygget ind i skråningen op mod kirkegården.
Bygningen er udført i materialer, der passer fint sammen med omgivelserne.
Der var store restriktioner omkring træernes fortsatte placering, idet bygningen blev
placeret på et fredet areal ved kirken. Der blev lagt vægt på niveaufri adgang og
gode tilkørselsforhold til hele bygningen.