Nørregade 6, 8700 Horsens

RESTAURERING AF NØRREGADE 6, 8700 HORSENS

Siden 2018 har vi ved LINJEN A/S været tilknyttet som restaureringsfaglig bygherrerådgiver og arkitekt.

Bygningen der er fra før 1627 var meget nedslidt og har gennemgået en gennemgribende retaurering.

Stueetagen rummer en restaurant, 1. salen 2 lejligheder og tagrummet er uudnyttet.

 

Nørregade 6, Horsens er nu malet og kalket – projektet der startede i september 2021 er nu afsluttet.

Facaderne på bindingsværksdelen er malet med en italiensk rød linoliemaling på bindingsværket og
tavlene er kalket italiensk røde.

Den senere tilkomne klassicistiske facade mod Nørregade er malet i grå og hvide nuancer.