Marsvinlund

Bygherre: Margit Støvring Møller
Adresse: Marsvinlundvej 10, Kjellerup
Udført: 2014-15
Rådgivning: Totalrådgivning

 

Det nye stråtag bindes ved at skrue en kort rustfri tråd fast i lægten, som herefter strammes og bindes til kæp/stang (rustfri). Alternativt kunne det nye stråtag bindes med krumnål og rustfri tråd rundt om lægten, som herefter strammes og bindes til kæp/stang (rustfri). Mønningen er udført som græstørvsrygning som den eksisterende rygning. I forbindelse med udskiftning af stråtaget er skorstene eftergået, repareret og kalket. Muret gesims og gavle er eftergået for løse sten og blevet repareret, inden det nye tag blev lagt. Ligeledes er brædder og øvrigt træ i udhængene mod syd og nord eftergået og repareret.