Lichtenbergs Palæ – Jørgensens Hotel

Bygherre:Ejendomsselskabet CASA A/S
Adresse: Søndergade 17, 8700 Horsens
Udført: 2018-2020
Samlet byggeregnskab: 30 mio. kr.
Rådgivning: Arkitektrådgivning – Slots og Kulturstyrelsen