Horsens Ting og Arresthus

Arresten Rådhusgade 3-5, Horsens

Bygherre: CASA Ejendomme A/S

Adresse: Rådhusgade 3-5, 8700 Horsens

 

Ombygning af de gamle fængselsceller til kontorer.  Bygningen har fungeret som ting- og arresthus frem til år 2008, hvor arresten blev nedlagt, og bygningen overgik til private hænder. Op mod nedlæggelsen har arresten haft et samarbejde med Horsens Statsfængsel, hvor arresten fungerede som narkofri afdeling, mens varetægtsfanger blev anbragt i Statsfængslet. Bygherren ønskede at aktivere cellefløjen ved at indrette arbejdsfællesskaber med kontorer, atelier, studierum mv. Med åbne celledøre og et samlende trapperum var intentionen at skabe et levende hus med mange aktiviteter og samarbejde på tværs af fag og meninger.

Dommerkommentarer ved præmieringen i 2014: Horsens Arrest har fået nye beboere. De små celler med højtsiddende tremmevinduer huser ikke længere mennesker på ufrivilligt ophold bag aflåste døre, men derimod mennesker i fri udfoldelse; mennesker, der så at sige arbejder på at ”åbne døre” via deres virksomhed.

Cellefløjen i det unikke og fredede bygningsanlæg fra 1902 er via en lettere ombygning og istandsættelse transformeret til et kontorfællesskab, der kan danne ramme om et dynamisk iværksættermiljø – midt i den historiske bykerne. Transformationen opleves som foretaget i en kyndig og sikker balancegang mellem at skabe ”albuerum” og anvendelige arealer for en ny tids aktiviteter, og samtidig afdække og genfortælle den oprindelige arkitektur, hvis rige ornamentik og stoflighed var delvist tilsandet af akustiske, brandmæssige og kunstneriske årsager og tiltag igennem tiden.

De tidligere fængselsceller er således frejdigt forenet i par, ved etablering af åbninger imellem disse. Åbninger, der med kraftige stålforinger, er tydeligt markeret som nye funktionelle og æstetiske lag i den rumlige fortælling. Det store gennemgående trapperum og panoptikon, den vertikale forbindelse mellem samtlige celleetager, er omvendt istandsat og tilbageført med en næsten forsigtig omhu til et umiddelbart originalt udtryk, som var tiden skruet tilbage til 1902.