Horsens gamle Rådhus

Bygherre: Ejendomsselskabet CASA A/S
Adresse: Søndergade, Horsens
Udført: 2015-16
Rådgivning: Arkitektrådgivning og -tilsyn
Omfang: Istandsættelse af fredet ejendom

 

I 1854 blev det vedtaget at opføre et nyt rådhus som afløser for byens gamle og noget mindre rådhus fra 1585. Efter nedrivningen af det gamle rådhus lagde man den 10. oktober 1855 grundstenen til Søndergades nye rådhus. Den grundmurede bygning blev tegnet af arkitekt Hans Chr. Zeltner i en stilmæssig blanding af nyrenæssance og nybarok. Over indgangsdøren satte man opførelsesåret i romertal samt indskriften SUB LEGE LIBERTAS dvs. frihed under loven. I 1923 gennemgik rådhuset en indvendig ombygning ved arkitekt Johan Chr. Fussing – ved denne lejlighed sløjfedes de oprindelige træsøjler i forhallen. Bygningen fungerede som rådhus frem til 1985, hvor byens nuværende rådhus blev indviet. Herefter kom det tidligere rådhus på Søndergade til at rumme byens turistinformation og Byarkivet. I 2015 blev bygningen købt af Ejendomsselskabet CASA A/S med henblik på en nænsom istandsættelse af den fredede bygning, således at bygningen kan anvendes til erhvervsudlejning.