Golfparken i Ålborg

Golfparken

Bygherre: Himmerland Andelsboligforening

Adresse: Golfparken 1-174, Aalborg

Udført: 2005-09

Samlet byggeregnskab: 110 mio. kr.

Rådgivning: Arkitektrådgivning og -tilsyn

Omfang: Ombygning af 176 boliger

 

Projektet omfatter en renovering af samtlige blokke med 170 lejligheder.

De eksisterende facader var meget nedslidte, og lejlighederne fremstod mørke uden tilstrækkeligt dagslys. Ved renoveringen er der tilført alle lejligheder flere glaspartier, gode altaner, venlige facadefarver samt nyt tagforløb, der styrker det horisontale udtryk.

Der er ligeledes udført nye sekundære bygninger, så som garager.