Finlandsparken i Vejle

Bygherre: AAB Vejle
Udført: 2008-
Samlet byggeregnskab: 290 mio. kr.
Rådgivning: Arkitektrådgivning og fagtilsyn
Omfang: Ombygning af 530 boliger

Finlandsparkens 11 blokke blev opført i perioden 1967 – 1971, og er et typisk eksempel på den tids montagebyggeri med de ulemper der fulgte med. Monotone og triste bygninger med dårligt isolerede lejligheder. I 1990’erne gennemgik bebyggelsen en facaderenovering, hvor ydervægge blev isoleret og facader beklædt med Steniplader. Isoleringen har vist sig ikke at være tilstrækkelig i forhold til nutidens standarter og pladebeklædningen fremstår allerede trist og mørk. Med den forestående facaderenovering, er det målet at Finlandsparken skal blive en attraktiv beboelse for en bred vifte af mennesker. Der bliver etableret nye fællesfaciliteter og elevator i en del af opgangene. Facaderne får et løft med en lys og gedigen facadebeklædning med rummelige altaner og indbydende opgangsarealer. Sammen med en bearbejdning af de omkringliggende grønne områder, vil Finlandsparken matche de krav der stilles til nutidens bolig.