Enkehuset – Christiansfeld

RESTAURERING AF ENKEHUSETS VESTFLØJ I CHRISTIANSFELD

Siden 2018 har vi ved LINJEN A/S været tilknyttet som restaureringsfaglig bygherrerådgiver for Brødremenigheden i Christiansfeld.
Vi har hjulpet menigheden med diverse opgaver, når der har været brug for sparring og rådgivning ved istandsættelse og vedligeholdelse af deres bygninger.

Vores første opgave var at udforme et prospekt med henblik på fondssøgning for restaurering samt etablering af Brødremenighedens Museum i en af byen tre korhuse – Enkehusets vestfløj,
Det er derfor glædeligt at det i efteråret 2021 lykkedes Brødremenigheden at få finansieringen af projektet på plads.

Med på projektet er; A.P. Møller Fonden, Augustinus Fonden, Johanne og Aage Louis-Hansen Fonden og Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond, som alle har doneret penge til projektet og gjort realiseringen mulig. Derudover udføres projektet i tæt samarbejde med Kolding Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen.

Vi er stolte over den tillid Brødremenigheden har vist os ved at være deres tætte samarbejdspartner og totalrådgiver på opgaven.