Gudsageren – Christiansfeld

Bygherre: Brødremenigheden, Christiansfeld
Adresse: Kirkegårds Alle, 6070 Christiansfeld
Udført: 2019
Rådgivning: arkitektrådgivning
 

Gudsageren blev anlagt nordøst for Christiansfelds historiske bykerne i 1774.
Kirkegården er smukt anlagt med otte lige store begravelsesområder, som alle er
omkranset af alléer med lindetræer og symmetrisk anlagte stisystemer. Alle
gravstenene er ens i udtryk og er bibeholdt og nummereret siden 1774.
Gudsageren blev fredet i 1988 og er nu en del af UNESCOs verdensarv.
 

I september 2020 kunne Brødremenigheden afslutte det omfattende istandsættelsesarbejde af menighedens kirkegård, Gudsageren. LINJEN A/S har i den forbindelse bistået med arkitektrådgivning ved istandsættelse af kirkegårdens fredede portal og pavillon.

Pavillonen er flyttet længere frem i kirkegårdens hovedakse, hvor den før lå hengemt i skyggen af den høje beplantning, som omkranser kirkegården. Restaureringsarbejdet er udført på traditionel vis, hvor kun rådskadet træ er udskiftet med nyt og samlet med tømmersamlinger. Farvearkæologiske undersøgelser har ført til en ny smuk farvesætning, der ligger tættere op ad de oprindelige farver.