Bruun Rasmussen Kunstauktioner

Bygherre: Bruun Rasmussen Kunstauktioner
Adresse: Pederholm 42, Vejle
Udført: 2002-2003
Samlet byggeregnskab: 8 mio. kr.
Rådgivning: Bygherrerådgivning, arkitektprojektering og tilsyn
Omfang: Istandsættelse samt tilbygning af ny kunstfløj

Birch & Svenning A/S har, siden Bruun Rasmussen Kunstauktioner i 1990 startede med at afholde auktioner på den fredede herregård Pedersholm i Vejle, været totalrådgivere i forbindelse med de løbende bygningsmæssige istandsættelser, ombygninger og nyindretninger.

Senest i 2003 i forbindelse med opførelse af den ca. 1.500 m² nye store udstillingsbygning, som ligger diskret på nordsiden af herregården som en del af den store park, der omkranser Pedersholm, nænsomt placeret på det let skrånende terræn ned mod fredsskoven.

Bygningen er i to etager, hvoraf den ene er gravet ned i terrænet for ikke at skæmme terrænet og udsigten fra hovedbygningen. Når man ser ud af vinduerne på Pedersholm, kan man stadig se skoven henover taget på den nye bygning.

Den nye bygning er bevidst udformet i en moderne nutidig stram arkitektur, der i samspil med Pedersholms smukke hovedbygning fra 1700-tallet kan være udstillingslokaler for moderne kunst og design.

Håndværkerudgifterne har været på ca. 8,1 mil. kr. excl. moms svarende til ca. 5.400 kr. pr. m².