Boliger på Viborgvej 51, Århus

Adresse: Viborgvej 51, Århus
Udført: September 2011
Rådgivning: Arkitektprojektering
Omfang: Omfattende om – og tilbygning

Bygningen på Viborgvej 51 er oprindeligt opført i 1920 efter tegninger udført af arkitekt Axel J.Høegh Hansen til brug for Gudenaacentralens Transformerstation.
Siden 1954 har bygningen været ejet af forsvaret og har været anvendt til Hjemmeværnets luftmeldecentral.
På det seneste har bygningen stået tom, og besættere har fundet anvendelse for huset.

Bygningen er omfattende istandsat og ombygget.
Som et nyt element påbygges der på taget en penthouseetage med to lejligheder.
De oprindelige påbyggede ”knaster” og altaner på sydfacaden blev fjernet, for at tilføre bygningen en let tilbygning med en udvendig beklædning med forpatineret zink og med store glasdørspartier mod syd.

Indvendig foretages en fuldstændig ombygning og nyindretning, hvor der etableres tre lejligheder på hver af de tre etager, samt to nye i den påbyggede penthouseetage, således at bygningen efter om- og tilbygningen i alt indeholder 11 stk. nye moderne 3 værelses-lejligheder på henholdsvis 77 m² og 87 m².
Etagehøjden i den eksisterende bygning er på henholdsvis 350, 370 og 420 cm, således at der er gode muligheder for at udføre nye lydisolerede gulv- og loftkonstruktioner og samtidig bevare en relativ stor rumhøjde på ikke under 300 cm.