Børnefamiliecenter Nordvang

Bygherre: Horsens Kommune
Adresse: Robert Holms Vej 5, 8700 Horsens
Udført: 2004-2005
Samlet byggeregnskab: 10 mio. kr.
Rådgivning: Arkitekt rådgivning

Familiecentret består af to parallelle bygningsfløje med en fordelingsgang imellem. Bygningen optager det fald i terræn, der sker fra Nørrebrogade til Robert Holms Vej, idet den østlige fløj er i to etager og den vestlige er i tre etager. De to fløje spiller op imod hinanden: Den østlige, lave fløj er bredest og står som en bastant murstensklump ned i terrænet. Den vestlige fløj er høj og slank og fremstår let og elegant i stål og glas. Mod øst er en forplads med parkeringsbåse skåret ned i terrænet. En støttemur optager terrænspringet mod nord. Det er i familiecenterets ankomstrum at hovedtrappen findes. Det er et højt, lyst rum, der skærer sig op gennem alle tre etager. Generelt er det et lyst og venligt hus, der præges af overskuelighed og fleksibilitet i den daglige brug.