Bjerre Ting og Arresthus

Bygherre: Foreningen til bevarelse af Bjerre Arrest

Adresse: Bjerrevej 353, Bjerre, 8783 Hornsyld

Udført: 2015-16

Rådgivning: Totalrådgivning

 

I 1846 flyttes tinget til det nyopførte Ting- og Arresthus i Bjerre.

Bygningen er tegnet af den danske arkitekt, professor og Kgl. bygningsinspektør Frederik Ferdinand Friis. Det er et senklassicistisk bygningskompleks, der indeholder beboelse til arrestforvareren, Tingsalen og celler til indsatte.

I 1911 bygges den nye cellefløj og tinghuset ombygges i nogen grad. Det har ikke været muligt at finde ud af hvem der har forestået denne om- og tilbygning, men der findes to udaterede og usignerede tegninger fra Kgl. Bygningsinspektør Viggo Norns tegningsarkiv på Horsens Museum, der registrerer, hvordan Tinghuset har set ud før tilbygningen i 1911.

I perioden 1919-1922 stod arresten tom. Fra 1923-1932 var bygningen udlejet til Horsens Tugthus, og fra 1939-1945 var den anneks til Statsfængslet i Horsens. I 1943 købte staten arresten af Vejle Amt. Efter krav fra værnemagten måtte de danske myndigheder i besættelsestiden arrestere og dømme danske statsborgere, der modvirkede tyske interesser. Som følge deraf blev der i denne periode pladsmangel i fængslerne og Bjerre Arrest blev igen taget i brug. Efter befrielsen blev Bjerre Arrest anvendt til fængsel for værnemagere.

De sidste fanger forlod arresten i 1956, hvorefter forsvaret havde bygningen frem til 1980-81.

Siden da har bygningen stået ubenyttet hen.

 

Den gode ide – anvendelse af Bjerre Arrest

Den gamle fredede Bjerre Arrest renoveres og tages i brug som et spændende og anderledes vandrehjem, hvor turister samt gæster på kroen får en rå og autentisk oplevelse ud over det sædvanlige. Dele af bygningerne vil desuden blive brugt som museum. Et sådant projekt med fokus på oplevelsesøkonomi i et landdistrikt vil have stor demonstrationsværdi for andre landsbyer.

Et andet vigtigt element i projektet er at få forskønnet arresten. Ejendommen har nemlig stået tom i 20 år og tidens tand har formørket dens fremtoning, hvorfor den i dag fremstår som en skamplet for byen og dens borgere.