okt. 2018 – Indvielse af skole og børnehave i Chengdu – Kina

Dansk Superskole og børnehave åbner i Kina

SE VIDEO

Det er med spænding, vi har fulgt vores hidtil største samarbejdsprojekt skride frem. I Chengdu Kina har arkitektteamet bestående af SKALA arkitekter, GINNERUP ARKITEKTER, LINJEN arkitekter og Rum arkitekter udarbejdet et ambitiøst og fremadsynet skole- og daginstitutionsprojekt. De nye rammer omfatter 19.000 m2 skole og 5.000 m2 børnehave. To meget store projekter set i et dansk perspektiv!

Hi-Tech Zone, Chengdu, har mere end 30.000 tilflyttere årligt og behovet for både daginstitution og skole har derfor været stort.

Siden august 2013 har Horsens og Chengdu haft en søsterby-aftale, der på bedste vis har underbygget ide-og vidensudvikling inden for læring, kultur og erhverv. Med det stigende behov for skole og institutionspladser i Hi-Tech Zone, var det derfor selvskrevet at lade et arkitektteam med spidskompetencer for skole og institutionsbyggeri stå for ideudviklingen af fremtidens svar på en topmoderne dansk skole i Chengdu.

Skole til morgendagens samfund

Vi har fået en enestående mulighed for at vise vores spidskompetencer som skolearkitekter, hvor vi i Danmark har stor erfaring med at iscenesætte og aktivere arkitektur og design til inspirerende rammer for læring, leg og bevægelse.

Vi har tradition med at arbejde med værdibegreber som kreativitet, nysgerrighed og entreprenørskab, som ligeledes har været grundpiller i det overordnede design. Helt konkret kommer det til udtryk ved at børn og elever får aktiveret deres sanser og motoriske udfordringer.

Den nye skole byder på variation i rumstørrelser og nicher der pirre nysgerrigheden. Skolen er disponeret i et stjerneformet koncept, der understøtter skolen som et åbent og inviterende fællesskab med transparens på tværs af alder, årgang og lokalsamfund.

En struktur under forandring

Den kinesiske tradition bygger i høj grad på ensretning og en struktur, hvor man værdsætter udenadslære. Denne tilgang er under forandring og åbner derfor op for en ny struktur og tilgang.

For at sikre at forståelsen af, hvordan det nye skolebyggeri anvendes optimalt, vil VIA University College undervise pædagoger og lærere på den kinesiske skole i dansk pædagogik. Her overdrages forståelsen og essensen af de integrerede danske læringsprincipper og den optimale brug af byggeriet.

Succesen i samarbejdet blev allerede indledningsvist mærkbart, da vi i arkitektgruppen afholdt en brugerworkshop, der åbnede for gode diskussioner i krydsfeltet mellem kinesiske skoletraditioner og danske læringsmiljøer.

Den direkte involvering af brugerne var en positiv oplevelse, der ikke alene er en grundsten i måden, teamet arbejder på, men også er en tillidserklæring til den relation, som er opbygget til holdet i Chengdu.

Udviklingsprojekt i international sammenhæng

Udviklingsprojektet har budt på et møde med en kultur, der på mange måder er meget forskellig fra vores.

Samarbejdet har været givende for alle parter og med et skoleprojekt af denne kaliber er der for alvor åbnet op for udveksling af ideer, viden, erfaringer og praksis i en international sammenhæng.

Nu er tiden kommet, hvor vi drager til Kina og deltager i den officielle indvielse af skolen, en oplevelse vi alle har set frem til længe. Ét er at idéudvikle, disponere, projektere og tegne et projekt af denne karakter – noget helt andet er at se det i virkeligheden og se sine tanker og visioner omsat til reelt byggeri i 1:1.

Den samlede delegation vil bestå af Horsens’ borgmester Peter Sørensen, kommunaldirektør Peter Sinding Poulsen, chef for strategi og kommunikation Mette Faust Kjær samt konsulent Mikkel Staffensen.

Arkitektteamet repræsenteres af Emil Simonsen, partner SKALA Arkitekter, Jens Erik Rasmussen, partner GINNERUP Arkitekter og Jens Ole Laursen, partner LINJEN Arkitekter.

Desuden deltager VIA med prorektor Peter Friese, forskningschef for pædagogik og samfund Andreas Rasch-Christensen, China Projekt Manager Karen Søndergaard Kramp, repræsentant for kommunikation og internationalisering Jian Li samt specialkonsulent for kommunikation og internationalisering Gitte Juul Johansen.

Citater:

Peter Sørensen:

Det er tydeligt at det er lykkedes Horsens arkitekterne at få skabt en dansk skole, der kvalitetmæssigt og funktionelt er en flot repræsentant for dansk skolebyggeri i Kina.

 

”Bystyret i Chengdu giver under indvielses-ceremonierne af skolen og børnehaven udtryk for at være dybt imponeret over bygningerne, og ser frem til at implementere det danske undervisningssystem i de nye institutioner”.

 

Kildehenvisning

Kildehenvisning i forbindelse med billedmaterialet: Arkitektteamet.

Indvielse børnehave i Chengdu

Indvielse børnehave i Chengdu

Indvielse skole i Chengdu

Indvielse skole i Chengdu

Tilbage til nyhedslisten