Nov. 2017 – Renovering af Brædstrup Tinghus

LINJEN A/S Arkitekter MAA istandsætter i samarbejde med Horsens kommune det gamle tinghus i Brædstrup.

Bygningen bruges i dag af cirka 30 forskellige foreninger i Brædstrup og er et velbesøgt samlingspunkt i byen.

Restaureringen omhandler facaderenovering af murværk og vinduer, og derudover udføres tagudskiftning samt nye ventilationsskorstene.

Se Billeder

Horsens Folkeblad

Tilbage til nyhedslisten