2020 – Glædelig jul og godt nytår

Vores julehilsen viser en kartemaskine fra Tekstilfabrikken på Industrimuseet.

Industrimuseet indgik i 2018 aftale med Nationalmuseet om at forsøge at videreføre de mest velfungerende udstillinger fra udstillingsstedet Brede Værk.

Med Tekstilfabrikken får Industrimuseet endelig et fabriksmiljø i stor skala. Tekstilfabrikken er et tidsbillede på 1920’erne, hvor der i samfundet og industrien

herskede stift hierarki og streng kønsopdeling i arbejdsfunktionerne. Samtidig havde den industrielle produktionsform revolutioneret måden at fremstille

fysiske produkter på og derigennem givet masserne nye forbrugsmuligheder.

Tekstilfabrikken er et vigtigt led i Industrimuseets ønske om at stimulere til samtaler mellem generationer om industriens betydning for det danske samfund.

Både tidligere og nu.

 

Linjen A/S har hjulpet Industrimuseet med renoveringen af bygningernes facader samt ændring af bygningernes indretning og farvesætning, så de er tilpasset den nye funktion.

 

Vi ser frem til det videre arbejde i 2021.

 

Vi ønsker en rigtig glædelig jul og et godt nytår

fra alle ved

LINJEN A/S

Tilbage til nyhedslisten